§ 1
Tilmelding:

Influenceren skal ved tilmelding/opdatering opgive korrekte kontaktoplysninger.

Links til Medier skal være korrekte. Ved blogs/grupper/sider på andres Medier angives specifik web-adresse.

Er der behov for at være tilmeldt med flere medier, så kan disse tilføjes efter tilmelding. Dog skal medier i kategorien 'Erotik og sex' have deres egen tilmelding.

IP adressen og den persondata som der lagres og gemmes, skal oplyses.

§ 2
Aftaleindgåelse og tilmelding til Kampagner:

Aftaleindgåelse (godkendelse af ansøgninger) sker mellem influenserne og virksomhederne med Make Influence som mellemmand.

En influencers ansøgning godkendes på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.) der er gældende på ansøgningstidspunktet. Virksomheder er ikke forpligtet til at godkende en influensernes ansøgning.

Virksomheder er forpligtet til at informere Influencers om ændringer i f.eks. satser, men hverken virksomheder eller Make Influence er forpligtet til at udbetale kompensation for ændringer.

Det er tilladt at kommunikere direkte med virksomheder via dette system, hvis kommunikationen er relevant for samarbejdet, som influenceren er med i.

§ 3
Visning af reklamer:

Reklamer (banner, tekstlinks o.l.) må kun vises på egne websites/medier, dvs. websites, medier, blogs eller grupper som er ejet af dig, dit firma eller din arbejdsgiver, eller hvor du er webmaster. De websites/medier du benytter, skal fremgå af din profil.

Eftersom der overføres persondata via registrering af en IP adresse ved tryk på et link, vil vi forslå at tage et kig på følgende: Persondatapolitik for influencer

Medier skal være på dansk (dog tillades websites på norsk, svensk og engelsk, hvis målgruppen er relevant for virksomheden) (ved andre sprog - så kontakt os venligst!).

Reklamer må gerne placeres i e-mail nyhedsbreve med mindre virksomheden frabeder sig dette i sin kampagne.

Følgende er ikke tilladt i.f.m. visninger af reklamer:
> Reklamer må ikke placeres i/videresælges via eget netværk eller konkurrerende netværk.

For tekstlinks kan der være tilknyttet en vejledning for hvordan de kan bruges. Vejledningen SKAL følges med mindre Virksomheden giver dispensation.

Produktbilleder der stilles til rådighed må benyttes i.f.m. markedsføring af virksomhedens kampagne. Ønsker du at benytte andre af virksomhedens billeder, så spørg virksomheden først.

På Facebook (sider, grupper, ads etc.) må du kun benytte kampagner som tillader Facebook Ads o.l. (kan ses under selve kampagnen).

Via Google Adwords eller anden købt annoncering på søgemaskiner må du kun benytte kampagner som tillader Google Adwords o.l. (kan ses under selve kampagnen) når formålet er at markedsføre virksomheden.

Afvises du som deltager i en kampagne, så skal du hurtigst muligt fjerne reklamemateriale for den berørte kampagne.

Make Influence vil løbende udføre og kontrollere brud på reglerne i denne paragraf kan i første omgang medføre en advarsel. Er forholdet ikke rettet op inden for en angiven frist, så medfører det sletning af kontoen uden udbetaling af saldo.

Ved groft brud medfører det øjeblikkelig sletning uden udbetaling af saldo.

Er du i tvivl om du bryder denne paragraf, så kontakt Make Influence - kan gøres via menupunktet 'Send besked'.

Hvis du bruger produktbilleder så skal du sørge for at billedernes URLer stadig læses fra virksomhedens URL/billedlink for at undgå evt. problemer med copyright fra nogle brands, der kun vil have billeder hostet hos virksomheden. Så vidt muligt bruges billederne direkte, i stedet for at gemme dem lokalt.

Hvis du laver eget materiale for Kampagnen så skal du være opmærksom på Forbrugerombudsmandens retningslinier for bl.a. prissammenligning og brug af ord som gratis, billigere/billigst.

Indhold der fungerer som markedsføring for Virksomheden skal jf. Markedsføringsloven markeres som en reklame, f.eks. med teksten 'Reklame', 'Sponsoreret', 'Indeholder reklamelinks' e.l. Hvis du glemmer dette, og Make Influence eller virksomheden du samarbejder med bliver kontaktet af forbrugerombudsmanden, så er det dig som influencer der ikke har overholdt den danske markedsføringslov.

Reklamer må ikke benyttes på websites, der bryder loven (Influenserne påtager sig al ansvar i den forbindelse).

Hvis en virksomhed stiller materiale til rådighed, som viser sig at bryde loven, så holdes du som influencer i muligt omfang, skadesfri. Kontakt omgående Make Influence i sådanne tilfælde.

§ 4
Optjening og udbetaling af beløb:

Optjente beløb tillægges influencerens saldo.

Alle beløb vises eksklusiv moms.

Ved afregninger til firmaer tillægges moms.

Ordrebeløb (grundlaget) hvoraf der optjenes for salg er typisk inkl. moms, men ekskl. fragt/gebyrer.

Make Influence udbetaler via bankoverførsel til alle bankkonti hvor IBAN-nummer og eventuel SWIFT-kode er angivet.

Bankoplysninger skal være udfyldt via menupunktet Profil -> Udbetaling for at udbetaling kan foretages (og der skal være indtastet et CVR-nr hvis du er et firma).

Er der optjent minimum 200 DKK, eksklusiv moms via leads og salg, som er ældre end 14 dage, så vil du modtage en udbetaling. Udbetalinger sker altid den sidste hverdag i måneden.

Beløb, der er yngre end 30 dage står til næste udbetalingskørsel.

Du vil modtage udbetalingen 1-2 dage efter udbetalingskørslen. På dit bankkontoudtog vil teksten være Make Influence, udb.'

Melder du dig ud (sletter din tilmelding) udbetales saldi under 200 kr ikke. Hvis du har en saldo over 200 kr. ved udmeldelse så skal du kontakte Make Influence for at få den udbetalt.

Ved udbetaling til udenlandske bankkonti er udbetalingsgrænsen 200 kr. Der udbetales altid i DKK og det gøres via Stripe.

§ 5
Snyd og manipulation:

Snyd og manipulation for at optjene beløb, der ikke retteligt bør optjenes (vurderes af Make Influence) er naturligvis uacceptabelt og kan medføre øjeblikkelig sletning eller en kraftig advarsel ved mindre overtrædelser. Det er Make Influence der suverænt afgører om der er tale om snyd eller manipulation og om det skal medføre sletning eller advarsel.

Tommelfingerregel: Brugere skal klikke på reklamer af egen interesse!

Som snyd opfattes alle tekniske eller menneskelige forsøg fra influenceren selv eller dennes omgivelser på at optjene beløb, som ikke retteligt bør optjenes.

Snyd omfatter (men ikke begrænset til):
> automatiske kliks via scripts, et eksternt program eller en robot
> tvungne klik for at brugeren opnår noget
> skjulte reklamer
> klik kaldt via frames og iframes
> falske registreringer og ordrer

Manipulation er forsøg at få andre til at foretage en handling som genererer optjente beløb, uden at virksomheden får en reel effekt og hvor formålet alene er at forsøge at tjene penge, f.eks. systematiske klik 'for at holde siden i live'.

Manipulation omfatter (men ikke begrænset til):
> opfordring til/anbefaling om at man klikker på reklamerne på siden (mundtligt eller skriftligt)
> donate-sider o.l.
> konkurrencer og spil der fordrer klik på reklamer
> belønning for klik og tilmeldinger
> spamming
> reklamer anvendt som menupunkter
> kamouflerede links
> klik via eksterne klikbytte-, bannerbytte- eller visningssystemer

Ved snyd eller manipulation, hvor Influencerens profil herefter slettes, udbetales saldo ikke.

Er du i tvivl om du bryder denne paragraf, så kontakt Make Influence - kan gøres via menupunktet 'Send besked'.

§ 6
Fejlsituationer/annulleringer:

Der kan opstå situationer hvor ordrer er fejlregistreret, ikke skulle have været registreret eller er resultatet af en test e.l.

Derudover kan forbrugere annullere ordrer jf. lovgivning vedr. returret.

Ligeledes kan ordrer være leveret af et andet affiliate netværk, dvs. hvor det andet netværk er den sidste der leverer klikket fra brugeren.

Virksomheder er berettiget til at annullere ovennævnte type ordrer såfremt de udfylder en begrundelse. Make Influence kan informere influenceren om begrundelser for annulleringer.

§ 7
Optjeningsregel:

For registreringer, leads og salg, er det den Influencer, som brugeren besøger sidst (og hvor denne klikker på reklamen), som optjener beløb.

Influencere kan opnå indtjening for salg og registreringer via virksomhedens/wehshoppens website i 30 dage fra en bruger har klikket på reklamen (standard cookietid). Vi tracker via cookies/kliks for at sikre dette.

Enkelte Kampagner kan have en anderledes cookietid (lavere eller højere). Dette vil i så fald fremgå af kampangens egne betingelser.

§ 8
Betingelser for databehandling og Politik for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger hos Make Influence:

Via websitet https://makeinfluence.com (Make Influence) indsamles, opbevares og behandles der en række personoplysninger.

Læs mere her.

Senest opdateret d. 22 April 2020